Výzkum 01 - Znalecká služba Policie České republiky

  1. Databáze projevů katodové luminiscence minerálních fází a fragmentů skel
  2. Atlas typomorfních fází zemin pro forenzní pedologické analýzy
  3. Databáze výtvarných materiálů 20. století
  4. Informační databáze povýbuchových reziduí
  5. Projekt Inkoust
  6. Autorská databáze
  7. Relikt
  8. Minerální charakteristiky
  9. Identifikační a klasifikační aplikace minerálních fází zemin pro systém automatické analýzy