Atlas typomorfních fází zemin pro forenzní pedologické analýzy Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 (2010 - 2016) - VF

CZ
EN
RU

Autentizace

Dokumentace k projektu

Myšlenková mapa (WIKI)

Myšlenková mapa

Entity Relationship Diagram databáze (WIKI)

Entity Relationship Diagram databáze

Report databáze

Soubor PDF

Literatura

  1. Adam J.: Boden- und Staubspuren. Min. des Innern der DDR. Berlin, 1982
  2. Dudek A., Fediuk F., Palivcová M.: Petrografické tabulky. Nakl. ČSAV Praha, 1962
  3. Gregerová M., Fojt B., Vávra V.: Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Přírodovědecká fakulta MU, Moravské zemské muzeum, Brno, 2002
  4. Hejtman B., Konta J.: Horninotvorné minerály. Přírodovědecké vydavatelství Praha, 1953
projekt VF20112015016 - Systém profilování pedologických stop | Aplikace je primárně určena pro použití v rámci Znalecké služby PČR, další subjekty státní správy, partnerské subjekty projektu a partnerské forenzní laboratoře sdružené v rámci European network of Forensic Science Institutes (ENFSI).
Vlastník licence:
Ministerstvo vnitra,
Policie České republiky,
Kriminalistický ústav Praha,
p.schr. 62/KUP, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064
web: http://www.policie.cz/kriminalisticky-ustav-praha.aspx email: ku@pcr.cz
Jako většina stránek na internetu, i my využíváme na stránkách cookies. V souladu s nařízením EU vás o tom tímto informujeme. Dalším používáním s tím vyjadřujete souhlas.