Informační databáze povýbuchových reziduí Identifikace reziduí improvizovaných výbušnin fyzikálně-chemickými analytickými metodami za reálných podmínek po výbuchu

CZ
EN

Autentizace

Dokumentace k projektu

Myšlenková mapa (WIKI)

Myšlenková mapa

Entity Relationship Diagram databáze (WIKI)

Entity Relationship Diagram databáze

Report databáze

Soubor PDF

Literatura

  1. Kotrlý M., Turková I.: Analysis of Nonstandard and Home-Made Explosives and Post-Blast Residues in Forensic Practice, Proc. SPIE 9073, Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRNE) Sensing XV, 90730U, pp.10, doi:10.1117/12.2050121, 2014.
  2. Kotrlý M., Turková I.: New Possibilities to Analyse Non-Standard Explosives and Post Blast Residues in Forensic Practice, In Tuan Vo-Dinh; Robert A. Lieberman; Günter G. Gauglitz: Advanced Environmental, Chemical, and Biological Sensing Technologies XII, Vol. 9486. pp. 948614-1 - 948614-11. ISBN:978-1-62841-602-2, ISSN: 0277-786X, 2015.
  3. Jiruse J., et al.: FIB-SEM Instrument with Integrated Raman Spectroscopy for Correlative Microscopy, 990 991, Microsc. Microanal. 20 (Suppl 3), 2014.
  4. A. Eisner, S. Surmová, R. Kučerová, P. Bajerová, T. Bajer, K. Ventura, M. Adam: Optimization of SPME for determination of nitrocompounds using GCMS, NTREM 2017 - 20th Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials, str. 569-573, ISBN978-80-7560-056-1, 2017.
  5. A. Eisner, S. Surmová, R. Kučerová, P. Bajerová, T. Bajer, K. Ventura, M. Adam: Optimization of SPME for determination of nitrocompounds using GCMS, NTREM 2017 - 20th Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials, 26.04.2017-28.04.2017, Pardubice, Česká republika, 2017.
  6. Kotrlý M, Šefců R.: Potential of forensic analysis of multicomponent samples. 24th Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, 1272-1273, Hyderabad, 2017.
  7. Kotrlý M.: Potential of Application Focused Ion Beam in Forensic Science Area. Microscopy Microanal. 23, pp. 256-257, 2017. doi:10.1017/S1431927617001969. 2017.
  8. Ivo Beroun, Marek Kotrlý, Ivana Turková, Bohumil Mareš: „Identification of improvised explosives residues using physico-chemical analytical methods under real conditions after an explosion“ , International Symposium on the Analysis and Detection of Explosives, Keble College Oxford, UK, 17. – 21. září 2017, p. 106. 2017.
projekt VI20152020004 - Identifikace reziduí improvizovaných výbušnin fyzikálně-chemickými analytickými metodami za reálných podmínek po výbuchu | Budou vypracovány nové metodické postupy analytického stanovení povýbuchových reziduí dosud (z analytického hlediska) neprozkoumaných improvizovaných výbušnin, vycházející z analýz vzorků odebraných z reálného místa po výbuchu, s využitím moderních komplexních instrumentálních chemicko–analytických metod, se zaměřením na stanovení kvalitativního a semikvantitativního obsahu anorganických i organických komponent zkoumaných relevantních reziduí v zajištěných vzorcích.
Vlastník licence:
Ministerstvo vnitra,
Policie České republiky,
Kriminalistický ústav Praha,
p.schr. 62/KUP, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064
web: http://www.policie.cz/kriminalisticky-ustav-praha.aspx email: ku@pcr.cz
Jako většina stránek na internetu, i my využíváme na stránkách cookies. V souladu s nařízením EU vás o tom tímto informujeme. Dalším používáním s tím vyjadřujete souhlas.