Program konference

pondělí 13. září 2021
11:00 Zahájení konference, představení východisek a cílů konference a současného stavu znalecké praxe – Marek Kotrlý 11:30 Anorganické pigmenty od pravěku po současnost - Petra Šulcová 12:00 Metody forenzní analýzy uměleckých děl a další vysoce hodnotných komodit – Marek Kotrlý 12:30 Metody charakterizace a testování anorganických pigmentů - Žaneta Dohnalová 13:00 diskuse a kávová přestávka 14:00 Ramanova spektroskopie a identifikace výtvarných materiálů - Radka Šefců 14:30 Využití infračervené spektroskopie při průzkumu uměleckých děl - Václava Antušková 15:00 Možnosti zkoumání falz signatur na obrazech – Miloš Švanda 15:30 Pohled na falza očima forenzního znalce, část I – Ivana Turková 16:00 diskuse a kávová přestávka 17:00 Komentovaná výstavka reálných padělků s diskusí 18:00 společenský večer
úterý 14. září 2021
9:00 Je ten obraz starého mistra opravdu starý? Metodologie ověřování pravosti uměleckých děl z hlediska historika umění - Olga Kotková 9:30 Výsledky analýza výtvarných materiálů na dílech Josefa Čapka, Emila Filly, Václava Špály a Jana Zrzavého z 1. poloviny 20. století - Radka Šefců, Václava Antušková 10:00 Falza japonských mečů z pohledu použitých materiálů - Bohumil Planka 10:30 diskuse a kávová přestávka 11:30 Zajímavé případy z praxe forenzních analýz – Marek Kotrlý 12:00 Pohled na falza očima forenzního znalce, část II – Ivana Turková 12:30 Aspekty padělatelství a jejich dopad na současný trh a společnost – Zdeněk Novák 13:00 oběd 14:00 Závěrečná diskuse a ukončení konference

přihláška zde